Mua bau vat cf
CF VTC Game Tài khoản anhbao_852*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-03-13 17:58:46

CF VTC Game Tài khoản jungsooki239*** Đã mua MG3 Legend Dragon với giá 110 Vcoin giảm (-65%)

lúc 2015-03-31 19:02:33

CF VTC Game Tài khoản baihatcuoi1*** Đã mua AK47 - Ultimate Silver với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-03-31 20:54:18

CF VTC Game Tài khoản manh5*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-01 07:59:19

CF VTC Game Tài khoản pamily09*** Đã mua Barret M99 với giá 85 Vcoin giảm (-73%)

lúc 2015-04-01 10:04:49

CF VTC Game Tài khoản em_thanh123*** Đã mua MAUSER GOLD và KAC ChainSAW với giá 100 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2015-04-01 11:18:30

CF VTC Game Tài khoản vanlong1999ab*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-01 14:31:35

CF VTC Game Tài khoản b500uth*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-02 12:41:17

CF VTC Game Tài khoản vovo3839*** Đã mua M66 Legend Dragon với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-02 13:41:11

CF VTC Game Tài khoản iwankiiss*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-02 19:53:02

CF VTC Game Tài khoản tydthap*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-03 08:14:46

CF VTC Game Tài khoản trung204*** Đã mua Thompson Gold với giá 85 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-03 16:32:15

CF VTC Game Tài khoản rieng112233*** Đã mua RPK - RED EAGLE với giá 50 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-04-03 18:18:57

CF VTC Game Tài khoản banyeuainhat*** Đã mua DUAL ZUI GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2015-04-04 10:59:28

CF VTC Game Tài khoản lanhluntraitim*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-04 23:10:12

CF VTC Game Tài khoản mangavai111*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-05 06:40:39

CF VTC Game Tài khoản phongsu8179*** Đã mua A.O.I với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-05 18:11:07

CF VTC Game Tài khoản kietnox2015*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-04-05 20:53:11

CF VTC Game Tài khoản emyeuthathu1*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-06 07:05:53

CF VTC Game Tài khoản vankim1996*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-11 16:46:27

CF VTC Game Tài khoản ymilasiu*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-11 17:01:46

CF VTC Game Tài khoản taohanmay006*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-11 18:49:21

CF VTC Game Tài khoản Anhnich113*** Đã mua Kukri Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-11 18:53:03

CF VTC Game Tài khoản bedat1020*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-11 19:38:39

CF VTC Game Tài khoản nungngua791*** Đã mua Kukri Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-12 07:09:55

CF VTC Game Tài khoản kakashipro001*** Đã mua AK47 - Ultimate Silver với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-12 08:19:28

CF VTC Game Tài khoản khidu_123*** Đã mua Kukri Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-12 13:28:32

CF VTC Game Tài khoản khanhfa0963*** Đã mua MARIA với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-12 14:26:39

CF VTC Game Tài khoản mesi2701*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-12 18:40:02

CF VTC Game Tài khoản mrquockrb*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-12 18:58:10

CF VTC Game Tài khoản tiachopkhoa1*** Đã mua MARIA với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-13 00:04:10

CF VTC Game Tài khoản nambao191999*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-13 18:12:45

CF VTC Game Tài khoản votinh1992*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 60 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-04-13 18:24:06

CF VTC Game Tài khoản anh0985529549*** Đã mua M4A1 RED DRAGON với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-13 20:53:22

CF VTC Game Tài khoản tan01219615484*** Đã mua Thompson Gold với giá 85 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-14 08:15:37

CF VTC Game Tài khoản cauchunhopro12*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-14 20:02:02

CF VTC Game Tài khoản samurai20231*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-15 13:04:09

CF VTC Game Tài khoản thaotk11123*** Đã mua RPK - RED EAGLE và M4A1 RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-15 15:12:52

CF VTC Game Tài khoản heromg2012*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-04-15 18:21:35

CF VTC Game Tài khoản kakazo369*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-15 18:24:58

CF VTC Game Tài khoản leminh14022000*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-16 13:22:51

CF VTC Game Tài khoản ohvt6789*** Đã mua MARIA với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-16 14:36:11

CF VTC Game Tài khoản thanh_hay9*** Đã mua BC AXE Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-16 16:06:02

CF VTC Game Tài khoản bena_ka*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-16 17:01:18

CF VTC Game Tài khoản boyman1122*** Đã mua M4A1 RED DRAGON với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-16 17:19:55

CF VTC Game Tài khoản d01653800359*** Đã mua SCARLIHGT UNTIMATE SILVER và FA với giá 100 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-16 19:30:39

CF VTC Game Tài khoản phamnhan1998*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-16 20:41:50

CF VTC Game Tài khoản anhhien2310*** Đã mua SCARLIHGT UNTIMATE SILVER với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-16 22:25:03

CF VTC Game Tài khoản buianh_2001*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-17 12:59:23

CF VTC Game Tài khoản anhhien2310*** Đã mua M4A1 CUSTOM CRYSTAL với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-17 13:33:22

CF VTC Game Tài khoản ntbao2019*** Đã mua A.O.I với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-04-17 16:50:03

CF VTC Game Tài khoản manhkhungwa333*** Đã mua FA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-04-18 09:11:55

CF VTC Game Tài khoản ngoccan1213*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-18 10:59:19

CF VTC Game Tài khoản oggykhi1*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-04-18 12:57:42

CF VTC Game Tài khoản hoangtrieu_99*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-18 13:11:59

CF VTC Game Tài khoản giangcute415*** Đã mua M66 Legend Dragon với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-04-18 16:58:12

CF VTC Game Tài khoản duongcute9a4*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-18 17:01:48

CF VTC Game Tài khoản bebytv65*** Đã mua RPK GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-18 17:50:14

CF VTC Game Tài khoản huyvu1998*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-04-18 18:44:34

CF VTC Game Tài khoản THIEN511287*** Đã mua Kukri Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-19 10:22:02

CF VTC Game Tài khoản camhuy2012*** Đã mua FOX và Kukri Gold và MAUSER GOLD và RPK GOLD với giá 200 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-04-19 11:38:30

CF VTC Game Tài khoản sniperthinh*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-04-19 14:39:40

CF VTC Game Tài khoản tuanzz123*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-04-19 18:09:17

CF VTC Game Hỗ trợ mua báu vật CF

lúc 2015-02-15 12:45:08

BÁU VẬT MUA NHIỀU NHẤT

RPK GOLD

Giảm giá: -80%

409 Lượt mua

Thompson Gold

Giảm giá: -77%

402 Lượt mua

Barret Legend Dragon

Giảm giá: -73%

399 Lượt mua

AWM GOLD

Giảm giá: -78%

387 Lượt mua

Kukri Gold

Giảm giá: -80%

361 Lượt mua

FOX

Giảm giá: -82%

350 Lượt mua

KAC ChainSAW

Giảm giá: -81%

341 Lượt mua

BARRET RED DRAGON

Giảm giá: -71%

337 Lượt mua

Barret M99

Giảm giá: -73%

328 Lượt mua

BC-AXE Legend Dragon

Giảm giá: -77%

326 Lượt mua

CF VTC GAME SHOP BÁU VẬT CF VĨNH VIỄN DO VTC ỦY QUYỀN


CF VTC GAME Shop báu vật CF được thành lập dưới sự ủy quyền của công ty Game Online VTC. CF VTC Game bán báu vật CF, sản phẩm IN-GAME vô cùng giá trị của game CrossFire.
Giúp cho các game thủ có thể mua những Báu Vật CF mới nhất với giá khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.
Áp dụng hình thức thanh toán bằng Vcoin trong tài khoản hoặc nạp thẻ VTC, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Quá trình giao dịch được thực hiện ngay trên ID.VTC.VN.
Báu vật CF sẻ được chuyển vào kho đồ CF sau khi giao dịch hoàn tất.
Chắc chắn các Game thủ sẽ hài lòng khi đến với dịch vụ cung cấp báu vật cf duy nhất của VTC tại BAUVATHOT.COM

MỤC ĐÍCH CHÚNG TÔI THÀNH LẬP SHOP BÁN BÁU VẬT CF:

Định hướng cộng đồng game thủ Đột Kích hướng tới con đường không hack, cheat để trở thành những game thủ thực thụ.
Làm tăng tính trung thực của cộng đồng game thủ Đột Kích trong các hoạt động giao lưu, thi đấu.
Xây dựng nền móng vững chắc cho làng game VN, thành lập hệ thống bán báu vật CF với giá rẻ hơn khoảng 50% so với báu vật trong Game.
Hỗ trợ những game thủ không có điều kiện, chỉ cần 50 Vcoin là bạn có thể sở hữu những món báu vật khủng trong CF.

HÌNH ẢNH MUA BÁU VẬT CF VTC TẠI HTTP://BAUVATHOT.COM
Bau vat CF
CF VTC Game

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap Travel Backlinks Text Backlink Exchanges Get backlinks bedava - Free Backlink  - www.v8link.com Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi