Mua bau vat cf
CF VTC Game Tài khoản smallfirelkp*** Đã mua ComBo Dragon 1 với giá 175 Vcoin giảm (-50%)

lúc 2015-02-09 18:24:11

CF VTC Game Tài khoản kon.kon751*** Đã mua FA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-09 18:27:28

CF VTC Game Tài khoản sonpro0935*** Đã mua BC AXE Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-09 19:20:21

CF VTC Game Tài khoản koraa1010*** Đã mua BC AXE Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-09 19:40:08

CF VTC Game Tài khoản no_bom_44*** Đã mua Barret Legend Dragon với giá 105 Vcoin giảm (-73%)

lúc 2015-02-10 12:45:25

CF VTC Game Tài khoản haidang01668*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-10 13:03:21

CF VTC Game Tài khoản phunguyen012*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-10 15:48:23

CF VTC Game Tài khoản anhnhilc1*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-02-10 16:41:54

CF VTC Game Tài khoản nguyenduc12345*** Đã mua Thompson Gold với giá 85 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-10 17:36:57

CF VTC Game Tài khoản sosknhoc98*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-10 20:17:41

CF VTC Game Tài khoản natsu_lucy*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-10 22:02:23

CF VTC Game Tài khoản nhocga2501126*** Đã mua M4A1 CUSTOM CRYSTAL với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-10 22:08:14

CF VTC Game Tài khoản cauchunhosl12*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-11 15:08:40

CF VTC Game Tài khoản vietnam248*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-02-11 17:14:26

CF VTC Game Tài khoản baotram2014*** Đã mua M4A1 RED DRAGON với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-11 17:51:30

CF VTC Game Tài khoản baotram2014*** Đã mua FA với giá 50 Vcoin giảm (-91%)

lúc 2015-02-11 17:56:57

CF VTC Game Tài khoản hao987412369*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-02-11 20:25:25

CF VTC Game Tài khoản chelsea180295*** Đã mua MARIA với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-11 21:54:19

CF VTC Game Tài khoản m4a1xmpro*** Đã mua DE - Scope với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-12 09:26:10

CF VTC Game Tài khoản tubvang000*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-15 12:44:57

CF VTC Game Tài khoản mr.hieukp*** Đã mua SCAR LIGHT RED DRAGON với giá 70 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-16 01:47:03

CF VTC Game Tài khoản hhs202*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-02-16 09:00:36

CF VTC Game Tài khoản bh1121*** Đã mua Thompson Gold với giá 85 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-16 10:14:46

CF VTC Game Tài khoản thao_a_su*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-02-16 15:08:23

CF VTC Game Tài khoản chelsea180295*** Đã mua SCARLIHGT UNTIMATE SILVER với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-16 19:40:24

CF VTC Game Tài khoản tachibana1402*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-16 19:51:18

CF VTC Game Tài khoản thanhvipkg*** Đã mua Barret M99 với giá 85 Vcoin giảm (-73%)

lúc 2015-02-16 21:29:44

CF VTC Game Tài khoản anhhoan.10a9*** Đã mua DUAL ZUI GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2015-02-17 08:44:50

CF VTC Game Tài khoản neverkillme*** Đã mua Barret Royal với giá 135 Vcoin giảm (-67%)

lúc 2015-02-17 11:50:32

CF VTC Game Tài khoản darkhero2105*** Đã mua BLADE với giá 50 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2015-02-17 16:58:12

CF VTC Game Tài khoản 0979758073*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-18 13:18:36

CF VTC Game Tài khoản 01628589525*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-18 13:20:39

CF VTC Game Tài khoản cikman123*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-18 15:25:08

CF VTC Game Tài khoản VIPHAU9221*** Đã mua FA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-18 17:03:14

CF VTC Game Tài khoản hair_salon2009*** Đã mua NẮM ĐẤM THÉP với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-18 17:30:42

CF VTC Game Tài khoản trangnht00*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-18 18:47:58

CF VTC Game Tài khoản badaols2018*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-18 21:40:45

CF VTC Game Tài khoản kenshin0203*** Đã mua M200 CHEYTAC GOLD với giá 60 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-02-19 09:21:00

CF VTC Game Tài khoản phumip123*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-19 10:14:46

CF VTC Game Tài khoản tao_ngu_22*** Đã mua RPK - RED EAGLE với giá 50 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-02-19 10:38:34

CF VTC Game Tài khoản vuacan123*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-19 10:39:48

CF VTC Game Tài khoản han_doi_cho_de*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-19 11:37:56

CF VTC Game Tài khoản tuyenok6a*** Đã mua KSG 15 và FA với giá 100 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-02-19 11:58:18

CF VTC Game Tài khoản ngumaly1256*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-19 13:37:06

CF VTC Game Tài khoản thinhvippro000*** Đã mua A.O.I với giá 50 Vcoin giảm (-77%)

lúc 2015-02-19 13:44:25

CF VTC Game Tài khoản thinhvippro000*** Đã mua M14EBR với giá 50 Vcoin giảm (-87%)

lúc 2015-02-19 13:53:42

CF VTC Game Tài khoản namdamdat*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-19 17:44:56

CF VTC Game Tài khoản hbaotp123*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-19 18:18:59

CF VTC Game Tài khoản dangtaihoter*** Đã mua MAUSER GOLD với giá 50 Vcoin giảm (-75%)

lúc 2015-02-19 22:22:10

CF VTC Game Tài khoản supercf_458*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-19 23:56:59

CF VTC Game Tài khoản anh01244*** Đã mua DUAL ZUI GOLD với giá 40 Vcoin giảm (-78%)

lúc 2015-02-20 07:51:19

CF VTC Game Tài khoản banhbo99*** Đã mua KAC ChainSAW với giá 50 Vcoin giảm (-81%)

lúc 2015-02-20 08:39:31

CF VTC Game Tài khoản ghouuls*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-20 09:16:06

CF VTC Game Tài khoản baloe123*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-20 13:46:36

CF VTC Game Tài khoản lehajdang1994*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-20 14:27:00

CF VTC Game Tài khoản doitrahp*** Đã mua FOX với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-02-20 15:01:24

CF VTC Game Tài khoản duonghien599*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-20 15:08:01

CF VTC Game Tài khoản h4is5nh*** Đã mua RPK - RED EAGLE với giá 50 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-02-20 18:16:55

CF VTC Game Tài khoản h4is5nh*** Đã mua RPK - RED EAGLE với giá 50 Vcoin giảm (-90%)

lúc 2015-02-20 18:31:48

CF VTC Game Tài khoản chipkoy9xno2*** Đã mua ROSE với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-20 18:46:40

CF VTC Game Tài khoản cuongv97*** Đã mua M4A1 RED DRAGON với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-02-20 20:40:42

CF VTC Game Tài khoản sieunhanviet02*** Đã mua BARRET RED DRAGON với giá 100 Vcoin giảm (-71%)

lúc 2015-02-20 20:46:05

CF VTC Game Tài khoản truonglaga503*** Đã mua MG3 GOLD với giá 75 Vcoin giảm (-76%)

lúc 2015-02-20 21:35:36

CF VTC Game Tài khoản zukunthuy1999*** Đã mua DUAL ZUI GOLD và M200 CHEYTAC GOLD với giá 100 Vcoin giảm (-79%)

lúc 2015-03-01 19:12:02

CF VTC Game Tài khoản hoangtusuthat*** Đã mua Kukri Gold với giá 50 Vcoin giảm (-80%)

lúc 2015-03-01 21:04:45

CF VTC Game Tài khoản tuanhungvip98*** Đã mua XẺNG RỒNG LỬA với giá 50 Vcoin giảm (-82%)

lúc 2015-03-01 21:13:10

CF VTC Game Hỗ trợ mua báu vật CF

lúc 2015-02-15 12:45:08

BÁU VẬT MUA NHIỀU NHẤT

RPK GOLD

Giảm giá: -80%

404 Lượt mua

Barret Legend Dragon

Giảm giá: -73%

399 Lượt mua

Thompson Gold

Giảm giá: -77%

398 Lượt mua

AWM GOLD

Giảm giá: -78%

387 Lượt mua

Kukri Gold

Giảm giá: -80%

354 Lượt mua

FOX

Giảm giá: -82%

341 Lượt mua

KAC ChainSAW

Giảm giá: -81%

332 Lượt mua

Barret M99

Giảm giá: -73%

326 Lượt mua

BC-AXE Legend Dragon

Giảm giá: -77%

326 Lượt mua

MG4

Giảm giá: -79%

321 Lượt mua

CF VTC GAME SHOP BÁU VẬT CF VĨNH VIỄN DO VTC ỦY QUYỀN


CF VTC GAME Shop báu vật CF được thành lập dưới sự ủy quyền của công ty Game Online VTC. CF VTC Game bán báu vật CF, sản phẩm IN-GAME vô cùng giá trị của game CrossFire.
Giúp cho các game thủ có thể mua những Báu Vật CF mới nhất với giá khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.
Áp dụng hình thức thanh toán bằng Vcoin trong tài khoản hoặc nạp thẻ VTC, vô cùng nhanh chóng và tiện lợi. Quá trình giao dịch được thực hiện ngay trên ID.VTC.VN.
Báu vật CF sẻ được chuyển vào kho đồ CF sau khi giao dịch hoàn tất.
Chắc chắn các Game thủ sẽ hài lòng khi đến với dịch vụ cung cấp báu vật cf duy nhất của VTC tại BAUVATHOT.COM

MỤC ĐÍCH CHÚNG TÔI THÀNH LẬP SHOP BÁN BÁU VẬT CF:

Định hướng cộng đồng game thủ Đột Kích hướng tới con đường không hack, cheat để trở thành những game thủ thực thụ.
Làm tăng tính trung thực của cộng đồng game thủ Đột Kích trong các hoạt động giao lưu, thi đấu.
Xây dựng nền móng vững chắc cho làng game VN, thành lập hệ thống bán báu vật CF với giá rẻ hơn khoảng 50% so với báu vật trong Game.
Hỗ trợ những game thủ không có điều kiện, chỉ cần 50 Vcoin là bạn có thể sở hữu những món báu vật khủng trong CF.

HÌNH ẢNH MUA BÁU VẬT CF VTC TẠI HTTP://BAUVATHOT.COM


Bau vat CF
CF VTC Game

Auto Backlinks,autohits,autosurf, luottruycap Travel Backlinks Text Backlink Exchanges Get backlinks bedava - Free Backlink  - www.v8link.com Free Auto Backlink Exchange Service free auto backlink, tao backlink, tao backlink chat luong cao mien phi